FWD: EU-FOSSA prieskum

enum at tutanota.com enum at tutanota.com
Wed Sep 18 06:56:20 CEST 2019
Date: Sep 17, 2019, 10:40
From: martin.sechny at soit.sk
To: enum at tutanota.com
Subject: EU-FOSSA prieskum


> Ahoj.
>
> EÚ robí aj užitočné veci. Beží anonynmný prieskum pre FOSS vývojárov -
> pýtajú sa, čo môže EÚ urobiť pre rozvoj komunít vývojárov a pre podporu
> bezpečnosti a integrity softvéru.
>
> Prieskum:
> https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUFOSSA2-Survey
>
> Info EU-FOSSA programe:
> https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/eu-fossa-2_en
>
> Martin
> ======
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20190918/c658f232/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20190918/c658f232/attachment.sig>


More information about the v01d-general-discussion mailing list