FWD: OSS vikend 2019 Kosice

enum at tutanota.com enum at tutanota.com
Wed Sep 18 06:56:03 CEST 2019
Date: Sep 17, 2019, 08:02
From: martin.sechny at soit.sk
To: enum at tutanota.com
Subject: OSS vikend 2019 Kosice


> Pozývame Vás na:
>
> *** OSS víkend 2019 Košice ***
>
> Prednášky a workshopy s témami:
>
> otvorený hardvér
> otvorený softvér
> operačný systém GNU/Linux
> programovanie
> IT bezpečnosť
> geoinformatika
> otvorené dáta
> otvorené vzdelávanie
> otvorené vládnutie
> verejné licencie
>
> Program OSS víkendu bude špeciálne zameraný na európske akcie:
>
> Linux Presentation Day
> EU Code Week
> Cyber Security Month
>
> LPI CE ponúka papierové testovanie znalostí z operačného systému
> GNU/Linux za zvýhodnenú cenu počas OSS víkendu.
>
> termín: sobota 19.10.2019 - nedeľa 20.10.2019
> miesto: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Jesenná 5
> vstup: bezplatný, bez registrácie
> info: http://ossvikend.sk
>
> Prihlasovanie prednášok alebo workshopov (čo najskôr):
> http://ossvikend.sk/cfp.html
>
> Uvítame každého!
>
> Martin Šechný, SOIT
> ===================
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20190918/ff002a50/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20190918/ff002a50/attachment.sig>


More information about the v01d-general-discussion mailing list