Re: [v01d-general-discussion] Diskové hry

Ferdinand Majerech kiithsacmp at gmail.com
Mon Mar 26 19:50:46 CEST 2018


Lol @ diskove hry.

2018-03-26 19:44 GMT+02:00 Ľubomír Nagajda via v01d-general-discussion <
v01d-general-discussion at lists.v01d.sk>:

> _______________________________________________
> v01d-general-discussion mailing list
> v01d-general-discussion at lists.v01d.sk
> https://lists.v01d.sk/mailman/listinfo/v01d-general-discussion
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: "Ľubomír Nagajda" <l.nagajda at gmail.com>
> To: v01d hackerspace general discussion <
> v01d-general-discussion at lists.v01d.sk>
> Cc:
> Bcc:
> Date: Mon, 26 Mar 2018 17:43:56 +0000
> Subject: Diskové hry
> Ahojte, ako som vravel už s ventYlom a Feďom, v KE je komunita ľudí, čo sa
> stretávajú a hrajú doskove hry. Myslím, že momentálne majú problém s
> priestormi a my s úplným financovaním. Zároveň je neprazdny prienik
> geekoovstva v našich aj ich aktivitách.. preto ako bolo navrhnuté, zajtra
> vezmem dvoch ľudí do v01du nech aspoň pokecáme.. za pokec nič nedáme a
> možno z toho môže vzniknúť výhodná spolupráca pre obe strany.. a možno len
> spoznáme nových ľudí :)
>
> Toľko som chcel.
>
> Ľubo.
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20180326/482020b6/attachment.html>


More information about the v01d-general-discussion mailing list