[v01d-general-discussion] Fwd: Vaša faktúra za služby pevnej siete Telekom za 1.11.2015 - 30.11.2015

spacok spacok at gmail.com
Sat Dec 5 10:43:51 CET 2015


---------- Forwarded message ----------
From: Elektronicka faktura <moj at telekom.sk>
Date: 2015-12-05 0:48 GMT+01:00
Subject: Vaša faktúra za služby pevnej siete Telekom za 1.11.2015 -
30.11.2015
To: spacok at gmail.com


*Vážený zákazník,*

v prílohe Vám posielame elektronickú faktúru za fakturačné obdobie od
1.11.2015 do 30.11.2015. Faktúra je vyhotovená za služby poskytnuté v
pevnej sieti Telekom.

Adresát: V01D
Číslo adresáta: 2535664601
Variabilný symbol: 2780121355
Splatnosť najneskôr do: 18. decembra 2015
Celkom k úhrade s DPH: 34,30 €

Faktúru prosím uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z
uvedených účtov.

Úhradu môžete uskutočniť aj prostredníctvom internetbankingu v prospech
účtu 2628740740/1100, 2314093958/0200 alebo 0633738777/0900.

Na pripojenie k vaším internetbankingovým službám môžete využiť nasledujúce
linky:

ČSOB: https://ib24.csob.sk
Prima banka: https://ib.primabanka.sk
Sberbank: https://ibs.sberbank.sk/ebweb/
OTP banka: https://www.otpbanka.sk
Poštová banka: https://ibpb.pabk.sk
SLSP: https://ib.slsp.sk
Tatra banka: https://moja.tatrabanka.sk
UniCredit bank: https://sk.unicreditbanking.net/disp/
VÚB banka: https://ib.vub.sk
mBank: https://online.mbank.sk/sk/Login
ZUNO: https://moje.zuno.sk
Raiffeisen banka: https://ib.raiffeisen.sk/ibanking.html

Elektronickú faktúru máte k dispozícii aj po prihlásení do zákazníckeho
portálu Môj Telekom
<http://www.telekom.sk/portal/dt?provider=htmlsk&htmlsk.setSelected=htmlsk/personal&htmlsk/personal.setSelected=htmlsk/personal/myTMobile&htmlsk/personal/myTMobile.setSelected=htmlsk/personal/myTMobile/nul&last=false>
.

V prípade otázok alebo požiadaviek kontaktujte, prosím, zákaznícku linku na
bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 456 (fyzické osoby) alebo 0800 123 500
(právnické osoby). Elektronicky nás môžete kontaktovať na stránke
http://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam/.

*Slovak Telekom, a.s.*

Tento e-mail je generovaný automaticky, neodpovedajte naň.

Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej
faktúry, ktorá Vám už nebude zasielaná poštou.

Ak nie ste oprávneným príjemcom tejto správy, upozorňujeme Vás, že nemáte
právo spracovávať informácie, ktoré obsahuje táto správa. Zároveň si Vás
dovoľujeme požiadať, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali
preposlaním tejto elektronickej správy so stručným popisom na adresu
marketing at telekom.sk a následne odstránili túto správu zo svojej e-mailovej
schránky.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20151205/144c9eff/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Telekom_faktura _pdf_2535664601_2015_11.pdf
Type: application/octet-stream
Size: 47051 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.v01d.sk/pipermail/v01d-general-discussion/attachments/20151205/144c9eff/attachment-0001.obj>


More information about the v01d-general-discussion mailing list